Àrids

Disposem d'una àmplia gama de materials de diferents granulometries.
 • Gravilles
 • Subbase
 • Sauló
 • Sorres
 •  
 • Terra crivada (jardineria)
 • Terra vegetal
 •  
 • Grava reciclada (procedent de runa)
 • Sorra reciclada (procedent de runa)
 • Asfalt reciclat
 •  
 • Pedra de basalt
 • Pedra per ajardinaments
 •  
 • * Tots els materials es poden servir amb saques, a granel o amb camió grua bivalva*

Formigons

 • Formigons de diferents resistencies
 •  
 • Diferents tipus de morter
  • Autonivellants
  • Autocompactants
 •  
 • Formigons Estampats Especialitat
 •  
 • Formigons Lleugers
  • Hormipan
  • Arlita
 •  
 • Formigons Rentats
  • Greda
  • Basalt
  • Pedra de riu
  • Altres